קטע:מצודות על מלכים א כב כ

מצודת דוד

"ויאמר זה בכה" - מי מהם אמר באופן זה ומי באופן אחר

"מי יפתה" - על כי נגמר הדין לחובה אמר מי יפתנו לעלות למלחמה לקבל שם העונש (וכל הדברים האלה נאמרו במשל להסביר את האוזן כדרך מנהגי בני אדם)