פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א כב ז

מצודת דוד

"האין פה נביא לה' עוד" - רצה לומר וכי כולם הרגם איזבל ולא נשאר עוד נביא לה' ואמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין פט א) שהשכיל יהושפט לדעת אשר לא נביאי ה' המה על כי כולם אמרו בסגנון אחד ואין כן דרך נביאי ה'