פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א כב ה

מצודת דוד

"דרש נא כיום" - רצה לומר אם אינך רגיל לדרוש בדבר ה' הנה כעת דרש נא