קטע:מצודות על מלכים א כב ג

מצודת דוד

"הידעתם" - האם אתם נותנים לב לדעת אשר רמות גלעד היא מהגבול שלנו ואנחנו שותקים מקחת אותה וגו'

מצודת ציון

"מחשים" - שותקים כמו (קהלת ג ז)עת לחשות