קטע:מצודות על מלכים א כב א

מצודת דוד

"וישבו" - רצה לומר ישבו בהשקט