קטע:מצודות על מלכים א כא כז

מצודת דוד

"ויהלך אט" - הלך בנחת הנה והנה כדרך אדם הדואג ומתאבל ומחשב מה לעשות לתקן הדבר

מצודת ציון

"אט" - בנחת וכן (שם יח ה) לאט לי לנער