פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א כא כו

מצודת דוד

"ויתעב מאד" - עשה מעשים תעובים ללכת אחר העבודת גלולים כאנשי האמורי

מצודת ציון

"הוריש" - גירש