קטע:מצודות על מלכים א כא כא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בישראל" - רצה לומר בפרסום רב למען יוסרו הכל

"עצור" - העושר הכנוס בבית

"ועזוב" - המקנה הנעזב בשדה

"משתין בקיר" - זה הזכר כי עושה קלוח מה שאין כן הנקבה

"ובערתי" - אפנה אחריך לבל ישאר שארית מה