קטע:מצודות על מלכים א כא ז

מצודת דוד

"ויטב לבך" - רצה לומר היה שמח

"עתה תעשה מלוכה" - אמרה בתמיה וכי בדבר שאתה עושה עתה תנהיג את המלוכה וכאלו אמרה הן ראוי למלך להתגבר ולהתחכם שימולא רצונו ולא להיות סר וזעף