קטע:מצודות על מלכים א כא ג

מצודת דוד

"חלילה לי מה'" - חולין הוא לי בעבור מצות ה' שאמרה התורה (ויקרא כה כג) והארץ לא תמכר לצמיתות