קטע:מצודות על מלכים א י כה

מצודת דוד

"דבר שנה בשנה" - מנהג שנה בשנה כי כן היה עת בואם פעם בשנה

מצודת ציון

"ושלמות" - ומלבושים

"ונשק" - כלי זיין כמו (ישעיהו כב ח)נשק בית היער