פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א י כא

מצודת דוד

"אין כסף" - לא היה בהם כלי כסף כי הכסף לא היה נחשב למאומה

מצודת ציון

"סגור" - הנסגר בכור לצרפו להסיר הסיג

"למאומה" - לכלום