קטע:מצודות על מלכים א י כ

מצודת דוד

"מזה ומזה" - ששה מזה וששה מזה

"המעלות" - אשר יעלו בהם לשבת על הכסא