פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א י יג

מצודת דוד

"כל חפצה" - מהדברים היקרים שראתה בבית שלמה

"אשר נתן לה" - זולת שאלתה

"כיד המלך שלמה" - רצה לומר בנדיבת רב כראוי למלך שלמה