פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א י ג

מצודת דוד

"לא היה דבר" - מכל דברי חידותיה לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה כי הכל ידע והגיד לה את כולם

"את כל דבריה" - אשר שאלה אותו