קטע:מצודות על מלכים א יט י

מצודת דוד

"ויבקשו וגו'" - כאומר לזה באתי הנה להתפלל במקום המקודש לקחת נקמתי מהם

"הרסו" - כמו שנאמר למעלה (יח ל) וירפא את מזבח ה' ההרוס

"לבדי" - כי מאת הנביאים שהחביא עובדיה אינם ידועים להם

"קנא קנאתי לה'" - מקנא הייתי קנאת ה' להרוג נביאי הבעל ולעצור המטר על אשר עזבו בריתך וגו'

מצודת ציון

"קנא קנאתי" - נקם נקמתי וכן (במדבר כה יא) בקנאו את קנאתי