קטע:מצודות על מלכים א יט ג

מצודת דוד

"אל נפשו" - בעבור למלט נפשו

"אשר ליהודה" - ואינה ממשלת אחאב

"וירא" - ראה עצמו בסכנה