קטע:מצודות על מלכים א יט א

מצודת דוד

"אשר עשה" - בהרדת האש והגשם