קטע:מצודות על מלכים א יח לח


מצודת ציון

"לחכה" - ענין לקיקה כמו (שם מט כג) ועפר רגליך ילחכו ורוצה לומר שרפה הכל כהלוקק בלשון