קטע:מצודות על מלכים א יח ד

מצודת דוד

"חמשים איש" - רצה לומר חמשים לבד וחמשים לבד

מצודת ציון

"ויחביאם" - הטמינם במחבואה