קטע:מצודות על מלכים א יז כא

מצודת דוד

"על קרבו" - אל קרבו

"ויתמודד" - רצה לומר שם פיו על פיו ועיניו על עיניו וגו' כמה שעשה אלישע בבן השונמית וכאילו מדד עצמו למדת הילד ולהשפיע החיות מאיבריו אל אברי הילד

מצודת ציון

"ויתמודד" - מלשון מדידה

"קרבו" - תוך גופו