פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א יז י

מצודת דוד

"קחי נא לי" - קחי מביתך והביאי לי

מצודת ציון

"מקששת" - לקיטת דברים הדקים קרוי קושש וכן (שמות ה יב)לקושש קש