פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א יד כד


מצודת ציון

"קדש" - ניאוף כמו (בראשית לח כא)איה הקדשה

"הוריש" - גירש כמו (שופטים יא כג)הוריש את האמורי