פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א יד כב

מצודת דוד

"מכל אשר עשו" - יותר ממה שהכעיסו אבותם בימי השופטים

מצודת ציון

"ויקנאו" - הרגיזו כמו (דברים לב טז)יקניאהו בזרים