מצודות על מלכים א יד יד


מצודת דוד

"ומה גם עתה" - רצה לומר גם מה אשר יולדו מעתה

"זה היום" - רצה לומר האנשים אשר הם זה היום בעולם שכבר נולדו

מצודת ציון

"עתה" - כמו מעתה