מצודות על מלכים א יד י


מצודת דוד

"כאשר יבער" - רצה לומר כאשר המבער יבער את הצואה מבלי ישאיר שארית כן אבערו עד תומו

"משתין בקיר" - הוא הזכר כי עושה קלוח ומשתין בקיר ולא כן הנקבה

"עצור" - העושר שהוא עצור ומעוכב בתוך הבית

"ועזוב" - המקנה שהוא עזוב בשדה

"בישראל" - רצה לומר בפרסום רב למען יוסרו

מצודת ציון

"ובערתי" - ענין הפנוי מהמקום כמו (דברים כו יג)בערתי הקדש

"הגלל" - הצואה כמו (יחזקאל ד טו)גללי האדם

"תמו" - מלשון תם והשלמה