פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א יג ט

מצודת דוד

"ולא תשוב בדרך" - לא תשוב למקומך בזה הדרך אשר הלכת הנה וכאילו לא יחפוץ לדעת מבוא העיר לשוב ולבוא בה

"צוה אותי" - המלאך הדובר בי צוני בדבר ה' וגו'