קטע:מצודות על מלכים א יג ג

מצודת דוד

"ונתן ביום ההוא" - איש האלהים נתן מופת בעת ההוא לאמת דבריו

מצודת ציון

"מופת" - אות