קטע:מצודות על מלכים א יב לא

מצודת דוד

"מקצות העם" - ממקצותם יהיה מי שיהיה

"בית במות" - עשה בדן בית להעמיד בו מזבחות