קטע:מצודות על מלכים א יב כז

מצודת דוד

"ושבו אל רחבעם" - להיות הוא עליהם למלך

"אם יעלה" - כשיעלה העם הזה וגו'

"ושב לב" - לאהבו ולחפוץ בו בראותם כי לו לבדו הרשות לשבת בעזרה ולא לזולתו