קטע:מצודות על מלכים א יב י

מצודת דוד

"קטני" - אצבעי הקטן עבה היא משתי מתני אבי רצה לומר אהיה עוד במעלה יותר מאבי