קטע:מצודות על מלכים א יב ג

מצודת דוד

"וישלחו" - זקני העדה שלחו אחריו ללכת עמהם אל רחבעם להיות הוא ראש המדברים על כי ידעו בו שלא ישים למולו יד לפה וכאשר החל להרים יד בשלמה