פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א יא לח

מצודת דוד

"בית נאמן" - בית מלכות מתקיימת

מצודת ציון

"נאמן" - מתקיים כמו (שמואל ב ז טז)ונאמן ביתך