קטע:מצודות על מלכים א יא יד

מצודת דוד

"הוא באדום" - רצה לומר הוא מזרע המלך שמלך באדום

מצודת ציון

"שטן" - מקטרג להסית אנשיו ללחום בו