קטע:מצודות על מלכים א יא ח

מצודת דוד

"וכן עשה וגו'" - להעלים עין מכל נשיו הנכריות המקטירות וגו'