קטע:מצודות על מלכים א יא ב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מן הגוים" - על החתיות חוזר שהם משבעה העכו"ם שאמרה התורה (דברים ז ג-ד) לא תתחתן בם וגו' כי יסיר וגו'

מצודת ציון

"אכן" - באמת