קטע:מצודות על מלכים א יא א

מצודת דוד

"ואת בת פרעה" - לפי שהיתה חביבה עליו מכולן לזה פרטה לעצמה