פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א ט כד

מצודת דוד

"אך בת פרעה" - רצה לומר מיד כאשר עלתה בת פרעה אל ביתה בנה לכבודה את המלוא שהיה סמוך לביתה