קטע:מצודות על מלכים א ט ז

מצודת דוד

"למשל" - ימשלו בהם לדמיון לדבר מה לפי גודל המפלה אשר תבוא עליהם

"אשלח" - רצה לומר תחרב הבית

מצודת ציון

"ולשנינה" - ענין דבור כמו (דברים ו ז)ושננתם לבניך ורצה לומר יספרו מהם