פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א טז כד

מצודת דוד

"ויבן" - להיות לו לעיר מלוכה לשבת בה

"ויקן" - בשנה השביעית למלכותו

"את ההר שמרון" - על שם סופו אמר כי הוא קראה שומרון

מצודת ציון

"שמר" - שם איש