קטע:מצודות על מלכים א טז כא

מצודת דוד

"לחצי" - לשני חצאים

"חצי העם" - אותם שלא היו בהמחנה היו אחר תבני