קטע:מצודות על מלכים א טו לג

מצודת דוד

"עשרים וגו'" - ומקוטעות היו

"בשנת שלש לאסא" - השנה ההיא נחשבת גם לנדב גם לבעשא כי בשנה ההיא הרגו לנדב ומלך מיד