קטע:מצודות על מלכים א טו כג

מצודת דוד

"רק" - רצה לומר בכל דבר היה מוצלח רק לעת זקנתו וגו'

מצודת ציון

"את רגליו" - מרגליו כמו (בראשית מד ד)יצאו את העיר ומשפטו מהעיר