קטע:מצודות על מלכים א טו כב

מצודת דוד

"אין נקי" - לבל יהיה מי מכולם נקי ונפטר מלבוא

"השמיע" - הכריז להשמיע