קטע:מצודות על מלכים א טו ה

מצודת דוד

"אשר עשה" - רצה לומר בעבור אשר עשה דוד את הישר וגו'

"רק בדבר אוריה" - כי בבת שבע לא חטא כי כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו