קטע:מצודות על מלכים א ח נב

מצודת דוד

"בכל קראם" - בכל דבר אשר יקראו אליך

"להיות" - רצה לומר ההוצאה ממצרים היתה בכדי להיות עיניך פתוחות בין אל יחיד בין אל רבים