קטע:מצודות על מלכים א ח מח

מצודת דוד

"דרך ארצם" - כי בהיותם בארץ אויב תהיה הכוונה שתעבור התפלה דרך ארצם והעיר והבית

מצודת ציון

"אשר שבו" - מלשון שביה