פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים א ח כה

מצודת דוד

"שמור וגו'" - רצה לומר שמור גם ההבטחה ההיא אשר הבטחתו שאם זרעו יצדקו לא יופסק מהם המלוכה