קטע:מצודות על מלכים א ח כב

מצודת דוד

"ויפרש כפיו" - כדרך שואל החסד