קטע:מצודות על מלכים א ח ב

מצודת דוד

"בירח האתנים" - חודש תשרי נקרא ירח האתנים מלשון איתן וחוזק על שם כי בחודש תשרי הם המועדים היותר חזקים ומיישרים את האדם אל השלמות

מצודת ציון

"האתנים" - ענין חוזק כמו (במדבר כד כא)איתן מושבך